Hankkeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä kehittää omaa sekä toimintaympäristönsä elikeinoelämää hyödyntäen ulkopuolista hankerahoitusta.

Hanke- ja kehittämistoiminta voidaan karkealla tasolla jakaa kahteen osaan: ulkoiseen elinkeinoelämän ja sidosryhmien osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen ja sisäiseen opetuksen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 

  • Sisäisessä kehittämistyössä on toimintamallina ja lähtökohtana ollut oppilaitosten ja koulutusalojen yhteistoiminta. Osa sisäisestä kehittämistoiminnasta on organisoitu yhteisten kehittämistiimien tai työryhmien tehtäväksi.
     

  • Ulkoiseen kehittämistoimintaa pyritään vastaamaan mahdollisimman tehokkaalla ja monipuolisella hanketoiminnalla.