Oppimisen ja osaamisen arviointi

Ammatillisessa koulutuksessa arvioidaan erikseen oppimista ja osaamistasi.

Oppimisen arviointi tukee oppimistasi. Oppimisen arviointi on palautetta oppimisestasi. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja.

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan sitä, miten hyvin osaat. Osaamisen arvioinnissa verrataan osaamistasi ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin (kriteereihin).